Firmast

OÜ Adelante Koolitus on 1999. aastal asutatud erakapitalil põhinev koolitusettevõte. OÜ Adelante Koolitus esmasteks tegevusaladeks olid keelekoolitused ja audioõpikute kirjastamine. Nüüdseks on sinna lisandunud turismiteenused ja enesearengu töötoad.

Suurema osa meie koolitusklientidest moodustavad ettevõtted, kellele pakume nii asutusesisest grupiõpet kui ka individuaalõpet. Meie klientide hulgas on mitmeid ettevõtteid, kellega oleme koostööd teinud OÜ Adelante Koolitus algusaastatest saadik. Selle aastatepikkuse koostöö aluseks on meie kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad, kliendi vajadustest lähtuvalt koostatud koolitusprogramm ning paindlikkus.

2002.aastal nägi ilmavalgust meie esimene, turul siiani omanäoline inglise keele audioõpik sarjast ‘Kuula & Korda’. Täna saab ‘Kuula & Korda’ õpikute abil omandada inglise, hispaania, saksa, rootsi, soome ja vene keele baasteadmised. Hiljuti lisandusid ‘Kuula & Korda’ sarja ka vene keelel baseeruvad audioõpikud.

OÜ Adelante Koolitus on osalenud mitmes rahvusvahelises koolitusprojektis partnerina. Hetkel on firma koordinaatoriks suuremahulises koostööprojektis Designers if Inclusive Tolerance, milleks saadi rahastus Erasmus+ üldhariduse meetmest.