Projekti kohtumised

Projekti kohtumised

Neli koolitusmoodulit, mis kõik on eksperimentaalsed, mis tähendab et osalevad
kooliõpetajad saavad ise testida läbi kõik harjutused ja hinnata nende efektiivsust.

 1. Praktikate välja töötamine isiksuse arendamiseks ja kehateadlikkuse parandamiseks,
  enda emotsionaalse heaolu eest hoolitsemiseks ja eneseaustuse tugevdamiseks.
  Eesti, Laulasmaa, mai 2023
 2. Kohaloleku ja fookuse parandamiseks erinevate tegevuste välja töötamine ja
  katsetamine. Rumeenia, Bucharest, September 2023
 3. Suhtlemisele ja keelekasutusele pühendatud koolitusmoodul aitab suurendada
  teadlikkust sõnade valikul ja pöörata tähelepanu hinnangutele. Portugal 2024
 4. Viimane koolitusmoodul tegeleb kaasamisega, ehk osalejad püüavad koos leida
  tegevusi ja harjutusi, mis soodustaksid tugevate sidemete loomist erineva
  kultuuritausta, keeleoskuse, akadeemiliste võimete ja isiksuseomadustega õpilaste
  vahel.