Projekti tutvustus

OÜ Adelante Koolitus sai Erasmus+ programmilt rahastuse suuremahuliseks koostööprojektiks: Designers of Inclusive Tolerance – DO IT.

 1. koostöös kooliõpetajate ja spetsialistidega töötada välja harjutused, mis aitavad lastel ja
  noortel kujundada tervet enesehinnangut, teadvustada oma emotsioone, vajadusi ja
  käitumismaneere ning hoolitseda oma vaimse tervise eest.
 2. õppida ja praktiseerida teadlikku hinnanguvaba suhtlemist, aktiivset kuulamist, postiivse
  tagasiside andmist ja huumori kasutamist multikultuurses klassiruumis.
 3. testida erinevaid kohaloleku praktikaid et tõsta õppimise efektiivsust, vähendada stressi ja
  parandada õpilaste tähelepanuvõimet.
 4. Vähendada koolikiusamist ja suurendada sallivust, luues keskkond, kus iga lapse/noore
  unikaalsust väärtustatakse, soodustatakse ausat eneseväljendust ja hinnanguvabadust ning
  välditakse omavahelisi võrdlusi.

Neli koolitusmoodulit, mis kõik on eksperimentaalsed, mis tähendab et osalevad
kooliõpetajad saavad ise testida läbi kõik harjutused ja hinnata nende efektiivsust.

 1. Praktikate välja töötamine isiksuse arendamiseks ja kehateadlikkuse parandamiseks,
  enda emotsionaalse heaolu eest hoolitsemiseks ja eneseaustuse tugevdamiseks.
  Eesti, Laulasmaa, mai 2023
 2. Kohaloleku ja fookuse parandamiseks erinevate tegevuste välja töötamine ja
  katsetamine. Rumeenia, Bucharest, September 2023
 3. Suhtlemisele ja keelekasutusele pühendatud koolitusmoodul aitab suurendada
  teadlikkust sõnade valikul ja pöörata tähelepanu hinnangutele. Portugal 2024
 4. Viimane koolitusmoodul tegeleb kaasamisega, ehk osalejad püüavad koos leida
  tegevusi ja harjutusi, mis soodustaksid tugevate sidemete loomist erineva
  kultuuritausta, keeleoskuse, akadeemiliste võimete ja isiksuseomadustega õpilaste
  vahel.