Projekti tulemused

Projekti tulemused

  1. Efektiivsete praktikate kogumik (e-raamat), mida saab kasutada õpilastega näiteks
    inimeseõpetuse või ka muudes tundides.
    • Illustreeruv videomaterjal koos kasutamiseks e-raamatuga.
  2. Abimaterjalid (väärtuskaardid, kohaloleku lauamäng jne).