Koosolekud inglise keeles koolitus

Koosolekud inglise keeles

Koosolekud inglise keeles koolituse ühe osa moodustab õpitava keele sõnavara ja grammatika arendamine, näiteks:

  • koosoleku päevakorra koostamine & koosoleku kokkukutsumine;
  • koosoleku avamine;
  • oma arvamuse avaldamine, argumenteerimine;
  • kõne katkestamine;
  • küsimuste esitamine otseses ja kaudses vormis;
  • mõtte ümberformuleerimine;
  • uue teema sissetoomine;
  • hääletamine;
  • kokkuvõtted, otsused;
  • protokollimine.

Kursuse teise osa moodustavad näidiskoosolekud, kus osalejad peavad läbi mängima erinevaid situatsioone. Lisaks õpetaja poolt pakutud situatsioonidele, saavad osalejad pakkuda oma elust või tööst reaalseid situatsioone, mida võidakse koolituse käigus kas osaliselt või täies ulatuses läbi mängida.

Firmasisene grupp:

Kursuse maht Toimumiskoht Toimumisaeg Koolitaja Hind grupile
(max 8 inimest)
16 ak/h
(à 45 min)
Kokkuleppel Kokkuleppel Külli Liebert (Ma equiv) 490 EUR

Hinnale lisandub käibemaks.

Registreerimine ja lisainfo telefonil 6609948 või võta meiega ühendust