Privaatsus

 

Kõiki Adelante e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse infona.

Kliendiandmete töötleja on Adelante Koolitus OÜ. Kliendiandmete volitatud töötleja on Express Post AS. Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.